Rings

 • SR-1706XDAMGC
  Starfish Ring with Violet, Lavender and White Swarovski Crystal
  $95.00
 • SR-1706XDBLGC
  Starfish Ring with Cerulean, Sky and White Swarovski Crystal
  $95.00
 • SR-1706XDCC
  Starfish Ring with White Swarovski Crystal
  $95.00
 • SR-1706XDBKC
  Starfish Ring with Black Diamond Swarovski Crystal
  $95.00
© AYA AZRIELANT 2021. All Rights Reserved.